AdWIZE Consulting er et konsulenthus, der løser opgaver inden for strategi, salg og markedsføring.

Vores kunder er små og mellemstore virksomheder, hvor vi indgår som in-house partner eller som ekstern konsulent.

AdWIZE er en fleksibel organisation, som hurtigt kan bringes i spil, effektivt og uden spildtid.

Hertil kommer et stort netværk af danske og internationale personer, som vi samarbejder med i de tilfælde, hvor kompetencerne ikke er in-house hos AdWIZE. Netværket sikrer, at det altid er de mest kompetente mennesker, der løser opgaven. Ligesom vi arbejder in-house hos vore kunder, således arbejder vores netværk in-house hos os. Det giver god kvalitet og høj fleksibilitet.

Vores proces er karakteriseret ved tæt dialog med kunden, og kundens kunder, og altid med fokus på resultater og budget.

 

Vores mantra er: Jo enklere jo bedre

AdWIZE

….. ganske enkelt

AdWIZE er ejet af Marianne Rosager Consulting ApS, og bliver til daglig ledet af
Marianne Rosager (RN, EE, MBA) som har:


25 år i Life Science/sundhedssektoren
Tre år som udstationeret
11 års erfaring med ledelse af international markedsføring og salg


AdWIZE er M.R.’s fjerde virksomhed, hvoraf to er solgt til hhv. et dansk og amerikansk firma.

AdWIZE Consulting løser opgaver som in-house partner eller som ekstern konsulent for små og mellemstore virksomheder. Vores kompetencefelt ligger inden for strategi, salg (eksport) og markedsføring.

Vores primære brancheerfaring er fra: sundhedssektoren (offentlige & private) Life Science, MedTech & telemedicin.
AdWIZE ligger mindre end 20 km fra Rådhuspladsen i København, direkte ud til Hareskoven og to minutters gang fra Søndersø.

KONSULENTYDELSER

AdWIZE Consulting arbejder som in-house partner eller som ekstern konsulent i små og mellemstore virksomheder, hvor vi udfører opgaver inden for strategi, salg og markedsføring.

Vi har en lille kompetent stab og et stort netværk.  Sammen løser vi opgaverne.

AdWIZE har:

  • Kernekompetencer inden for sundhedsindustrien, Life Science, Med Tech, telemedicin og sundheds IT, hvor vi udover in-house kompetencer har et stort netværk af danske og udenlandske specialister
  • Erfaring i projektstyring af både små og store opgaver
  • Kontakt til en række dygtige leverandører inden for design, grafik, print, webdesign etc., som er specialister på hver deres område, men hvis I selv har egne medarbejdere, faste underleverandører eller samarbejdspartnere benytter vi os naturligvis af dem
  • Adgang til et bredt netværk af forskellige kompetencer fra forskellige brancher fx: den grafiske branche, plastindustrien, emballageindustrien etc. samt samarbejde med en række freelance eksperter inden for international salg og markedsføring, produktudvikling og virksomhedsledelse

Vores In-house konsulenter sidder i jeres virksomhed (kan også sidde hos os) i en længere periode men ikke nødvendigvis på fuld tid – fra ½ dag pr. uge. De løser enten fast defineret opgave eller løbende opgaver, alt efter behov og aftale.

Eksempler på opgaver som vi har løst som in-house partner:
Formulering af forretningsstrategi, udvikling af virksomhedens kommunikationsplatform, lanceringskampagne, kundearrangementer, udarbejdelse og gennemførelse af messe- og udstillingsprojekt, implementering af Lean koncept, udarbejdelse af hjemmeside, direct mail kampagne, brochurer, annoncer etc.

Eksempler på opgaver som vi har løst som eksterne konsulenter:
Forretningsudvikling, gennemførelse af workshop række inden for konceptudvikling, CRM systemanalyse, udarbejdelse af strategiplan, transportanalyse, Lean projekt, planlægning, afholdelse og opfølgning af messer, markedsanalyse af eksportmarkeder, inkl. distributørudvælgelse, og forhandlingsaftaler etc.

Eksempler på forskellige brancher og områder vi har løst opgaver indenfor:
Sundhedsindustrien, Life Science, MedTech, sundheds IT, telemedicin, den grafiske branche, emballageindustrien, plastindustrien, sportsindustrien, vinbranchen, vikarbranchen etc.

REFERENCER

SCANTECO

 

Kunden

ScanTeco sælger maskiner, udstyr og nøglefærdige løsninger til trykkeri-, emballage- og plastbranchen i hele verden, dog med hovedvægt på Skandinavien. ScanTeco har mange stærke og innovative mærker i sin portefølje, og virksomheden kan derfor altid levere hele løsninger, som matcher kundernes individuelle krav og behov. ScanTeco har mere end tyve års brancheerfaring.

  

Behovet

ScanTeco havde brug for en ny international kommunikationsplatform, som skulle opfylde tre ting (1) kunden skulle være i centrum, (2) de enkelte leverandører skulle fremhæves og (3) geografiske kulturforskelle skulle tilgodeses.

  

Resultatet

AdWize udarbejdede kommunikationsplatform og handleplan, herunder hjemmeside, brochurelinje samt messe- og udstillingssystem. Hele opgaven er udført og gennemført. Bl.a. har ScanTeco fået 42% flere henvendelser på deres nye hjemmeside. Se yderligere på www.scanteco.dk

OSCON (1)

 

Kunden

Oscon er et ingeniør- og konsulentfirma med speciale inden for trægulve, hvor de leverer teknisk rådgivning og dokumentation. Desuden leverer og installerer de færdige sportsgulvløsninger. Oscon arbejder globalt med mange forskellige kunder og projekter, såvel offentlige som private.

 

Behovet

Oscon har stor teknisk ekspertise, og ønskede at få en allround marketingkompetence tilknyttet virksomheden, dog uden at være bundet til en fastsat fuldtidsmedarbejder.

   

Resultatet

Via AdWize har Oscon fået tilknyttet en in-house marketingkonsulent, der løser virksomhedens forskelligartede markedsføringsopgaver, blandt andet ved at anvende AdWize's store netværk af eksperter. For eksempel er der lavet en messe- og udstillingsplatform for Oscon, som ved virksomhedens første messedeltagelse resulterede i, at der på kun seks timer kom 16,6% af de tilmeldte messekunder forbi Oscons stand og blev registreret, og efterfølgende var der 19 konkrete projekter og to nye samarbejdspartnere til videre opfølgning.

OSCON (2)

 

Kunden

Oscon er et ingeniør- og konsulentfirma med speciale inden for trægulve, hvor de leverer teknisk rådgivning og dokumentation. Desuden leverer og installerer de færdige sportsgulvløsninger. Oscon arbejder globalt med mange forskellige kunder og projekter, såvel offentlige som private.

 

Behovet

At få udarbejdet en international strategi for virksomheden.

 

Resultatet

Med udgangspunkt i markedet, og Oscon's ressourcer, blev der lavet en strategiplan, som førte til etablering af et europæisk salgskontor.

CORVENAS

 

Kunden

Corvenas (Corporate Venture Associates) er et management konsulentfirma, der rådgiver ledende virksomheder og organisationer omkring udvikling og opbygning af nye forretningsområder, spin-outs og joint-ventures. Corvenas' sigte er at skabe vækst og udvikling for deres klienter gennem anvendelse af processer og værktøjer fra venture capital industrien samt best-practices fra Silicon Valley

 

Behovet

Corvenas ønskede strategisk og sundhedsfaglig sparring til udførelse af en strategiplan for en regionskunde.

 

Resultatet

Der blev i samarbejde med alle interessenter lavet en strategiplan, som efterfølgende blev gennemført til glæde for borgerne med det pågældende behov, og for skatteyderne.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET - DTU ELEKTRO (1)

 

Kunden

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter. Et af disse er DTU Elektro (Institut for Elektroteknologi), der uddanner ingeniører inden for Elektroteknologi samt Medicin & Teknologi. Uddannelserne tilbydes på Diplom-, Bachelor-, Master- og Ph.d.-niveau.. Instituttet forsker bl.a. i medicoteknik.

 

Behovet

At kommercialisere forskningsresultater, fremkommet gennem et samarbejde mellem DTU Elektro og Glostrup Hospital. Dvs. (1) at undersøge markedsbehov, (2)at udarbejde forretningsmodel, incl. udviklingsplan, budget og finansieringsplan, (3) at præsentere projektet for potentielle samarbejdspartnere og investorer, samt (4) at etablere et spin-out inden for ét år. Projektet blev sponseret af Copenhagen Spin-outs.

 

Resultatet

Markedsundersøgelser i hhv. Danmark og udlandet blev foretaget. Flere forretningsmodeller blev udarbejdet, hvoraf én blev udvalgt, og for denne blev der udarbejdet en udviklingsplan. Prototype blev udarbejdet og produceret med input fra stakeholders på hospitalerne og i industrien. Prototypen blev præsenteret med positive reaktioner fra potentielle kunder i såvel Danmark som udlandet. En regulatorisk plan samt en forretningsplan inkl. budget blev udarbejdet. Fundingmuligheder blev præsenteret og søgt. Organisation for den fremtidige virksomhed ”ADoN Biomarkers” blev etableret.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET - DTU ELEKTRO (2)

 

Kunden

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter. Et af disse er DTU Elektro (Institut for Elektroteknologi), der uddanner ingeniører inden for Elektroteknologi samt Medicin & Teknologi. Uddannelserne tilbydes på Diplom-, Bachelor-, Master- og Ph.d.-niveau.. Instituttet forsker bl.a. i medicoteknik.

 

Behovet

Inden for tre måneder at afklare mulighederne for kommercialisering af forskningsresultater inden for BCI (Brain Computer Interface) til patienter med Locked-in Syndrom. Projektet skulle undersøge markedsbehov, markedsmuligheder, målgrupper og konkurrenter samt udvikle en prototype. Sluttelig skulle der gives en anbefaling om 'go'/'no go'. I tilfælde af et 'go' skulle der laves en plan for det videre forløb samt evt. en forretningsmodel. Projektet blev sponseret af Copenhagen Spin-outs.

 

Resultatet

En markedsundersøgelse blev foretaget i Danmark med besøg til førende institutioner og hospitaler inden for behandling og rehabilitering af Locked-in Syndrom. Undersøgelsen viste bl.a. at der var flere målgrupper end først antaget. Der blev lavet desk research af det internationale marked og konkurrenter. Prototype blev testet. Prototypen blev præsenteret til potentielle kunder, som alle var positive, og supplerede med forbedringsforslag. Den endelige rapport anbefalede et 'go', og indeholdt et forslag til den videre proces.

SORØ KOMMUNE

 

Kunden

Sorø kommune har ca. 30.000 indbyggere. Den største by i kommunen er købstaden Sorø, derudover består kommunen af byerne Dianalund, Stenlille og Ruds Vedby samt flere mindre bysamfund. Dorte er ledig i Sorø kommune.

 

Behovet

Dorte ønskede at skifte karrierevej fra undervisning og HR til medicoindustrien og kunne derfor ikke bruge kommunens traditionelle tilbud til ledige. Dorte havde brug for coaching og sparring af en coach, som kendte medicoindustrien godt.

 

Resultatet

Efter to intensive måneder fik Dorte tilbudt at arbejde for en engelsk leverandør af medicoartikler, og Dorte arbejder nu som repræsentant/produktspecialist. (Klik for at se anbefaling)

Mentee
DBJ kom som arbejdsledig med en forretningsidé, der skulle føre til selvforsørgelse.
Mentee ønskede at etablere kontakt til en specifik udenlandsk virksomhed med henblik på salg af deres kateterprodukter. Repræsentation, salg og markedsføring lå langt fra mentees tidligere kompetenceområde, som var undervisning og HR.

Behovet
At gøre mentee bevidst om egne faglige og personlige kompetencer inden for det nye forretningsområde.
Udarbejdelse af mål og delmål i processen, fra den første kontakt med virksomhedsejeren, og frem til ansættelse blev en realitet.

At give mentee generel forretningsforståelse og indblik i virksomhedskulturen inden for medicoindustrien. At give mentee kompetencer, således hun kunne opnå karriereskift og indtræde i den ønskede virksomhed med ny jobfunktion.

Metoden
Sparring og afdækning af mentees kompetencer. Fastsættelse af mål og delmål samt dialog om, og udvikling af, strategi til at nå de fastlagte mål.
Udarbejdelse af businessplan til brug for salg, repræsentation og markedsføring af medicoproduktet. Samtaler om forretningsforståelse, strategi og metoder, der specifikt kendetegner medicoindustrien og andre generelle træk ved virksomhedskulturen.

Resultatet
Kontrakttilbud om deltidsansættelse som produktspecialist i den ønskede udenlandske virksomhed.
Netværkskontakter til såvel danske som udenlandske kolleger og sparringspartnere.
Mulighed for at træde ind som freelancekonsulent og patientrådgiver i distributørvirksomhed.
Udarbejdelse af undervisningskoncept for sygeplejersker i mødet med en specifik patientgruppe.

Testimonial
Jeg kom som arbejdsledig til Marianne Rosager med en forretningsidé, som jeg havde brug for hjælp til at virkeliggøre. Marianne har, som mentor gennem et halvt år, guidet mig igennem alle faser fra den første virksomhedskontakt, frem til at jeg debuterede på en stor udenlandsk konference og efterfølgende fik tilbudt en ansættelseskontrakt.
Marianne har med stor tålmodighed delt ud af sin faglighed og egne erfaringer.
Ingen usikkerhed er blevet negligeret, ingen spørgsmål er blevet ignoreret. Jeg har fået et helt unikt og personligt tilpasset undervisnings-/mentorforløb, der har taget udgangspunkt i mine eksisterende kompetencer, opdyrkelse af min manglende viden og fokus på forretningsverdens ønsker og behov.

Som mentor har Marianne været vedholdende, anerkende og en stor inspirationskilde. Marianne har udvist positivitet og været parat til at søge nye veje, hvis vi stødte ind i forhindringer. Marianne har evnet at følge en overordnet struktur for min udvikling og undervisning, men samtidig givet plads til spontanitet og fordybelse i helt andre områder.
Formen har været dialogbaseret mentoring, der har taget udgangspunkt i det arbejde, jeg har gjort i mellem møderne. Marianne besidder professionalisme og faglighed på et meget højt plan, der yderligere kombineres med varme, venlighed og stor personlig integritet. Jeg har opnået et helt unikt kendskab til en branche og en industri, jeg intet vidste om i forvejen, og er således parat til at starte op som produktspecialist i medicoindustrien. Mit karriereskift er nu en realitet.

ACCELERACE

 

Kunden

Accelerace er en forretningsudviklingsorganisation med internationalt fokus. Accelerace støtter opstartsvirksomheder, som har et unikt produkt samt ambition om at udvikle deres forretning yderligere. Accelerace finder, træner og finansierer udvalgte startup talenter samt hjælper dem med at udvikle deres forretningsidé hurtigere og billigere.

Behovet
Coaching af 75 talentfulde iværksættere fra Københavns kommune fordelt over tre hold med hver 25 deltagere. Hvert forløb strakte sig over seks uger, hvor iværksætterne blev undervist og coachet.

Resultatet
De talentfulde iværksættere, som kom igennem forløbet, evaluerede forløbet meget positivt, og gav 4,3 ud af 5 mulige point.

SECRET-STOCKINGS.COM

 

Kunden

Secret-stockings.com er en internetbutik, der sælger alt inden for strømper, herunder det nyeste og det anderledes. Klassiske strømper samt ægte formfremstillede strømper. Strømper af blonder, silke, bomuld, uld og farverige opaques. Alt er designet i henholdsvis Frankrig og Italien.

 

Behovet

At sælge secret-stockings.com

 

Resultatet

Der blev udarbejdet en salgsplan og opsat et salgsprojekt. Flere interesserede kunder har meldt sig.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte AdWIZE Consulting ved at ringe eller skrive til os.
AdWIZE Consulting
Walgerholm 7
DK-3500 Værløse
Danmark

Telefon: +45 27 200 233
E-mail: info@adwize.dk
www.adwize.dk
CVR: 31 26 00 43
Bankforbindelse: Danske bank
Revision: Inforevision a/s

ENGLISH

AdWIZE Consulting offers consultancy and in-house partnership.
Our field of competence lies within strategy, sales (exports), and marketing.
Our primary industry experience is from: Healthcare (Public & Private) Life Science, MedTech & Telemedicine.

Our clients are small and medium-sized companies, where we act as in-house partner or as an external consultant.

Our process is characterized by close dialogue with the customer and the customer’s customers, and always focusing on results and budget.

AdWIZE has access to a wide network of freelance experts and subcontractors.
The network is an important part of AdWIZE, why we invest considerable resources in the development of networking.
AdWIZE is less than 20 km from the City Hall Square in Copenhagen, directly to the forest Hareskoven and two minutes walk from Soendersoe.
AdWIZE is owned by Marianne Rosager Consulting Ltd., and is daily led by
Marianne Rosager (RN, EE, MBA) who has

  • 25 years in the life sciences / healthcare – three years as posted
  • 11 years of management experience in international marketing and sales
  • AdWIZE is Marianne Rosager’s fourth business two of which have been sold to a Danish and an American company, respectively.

Our mantra is: The simpler the better

AdWIZE
….. simply

Contact
If you want to learn more about our activities, please do not hesitate to contact us.
AdWIZE ApS
Marianne Rosager

Owner, MBA
Phone: +45 27 200 233
E-mail: marianne@adwize.dk