AdWIZE Consulting er et konsulenthus, der løser opgaver inden for strategi, salg og markedsføring.

Vores kunder er små og mellemstore virksomheder, hvor vi indgår som in-house partner eller som ekstern konsulent.

AdWIZE er en fleksibel organisation, som hurtigt kan bringes i spil, effektivt og uden spildtid.

Hertil kommer et stort netværk af danske og internationale personer, som vi samarbejder med i de tilfælde, hvor kompetencerne ikke er in-house hos AdWIZE. Netværket sikrer, at det altid er de mest kompetente mennesker, der løser opgaven. Ligesom vi arbejder in-house hos vore kunder, således arbejder vores netværk in-house hos os. Det giver god kvalitet og høj fleksibilitet.

Vores proces er karakteriseret ved tæt dialog med kunden, og kundens kunder, og altid med fokus på resultater og budget.

 

Vores mantra er: Jo enklere jo bedre

AdWIZE

….. ganske enkelt

AdWIZE er ejet af Marianne Rosager Consulting ApS, og bliver til daglig ledet af
Marianne Rosager (RN, EE, MBA) som har:


25 år i Life Science/sundhedssektoren
Tre år som udstationeret
11 års erfaring med ledelse af international markedsføring og salg


AdWIZE er M.R.’s fjerde virksomhed, hvoraf to er solgt til hhv. et dansk og amerikansk firma.

AdWIZE Consulting løser opgaver som in-house partner eller som ekstern konsulent for små og mellemstore virksomheder. Vores kompetencefelt ligger inden for strategi, salg (eksport) og markedsføring.

Vores primære brancheerfaring er fra: sundhedssektoren (offentlige & private) Life Science, MedTech & telemedicin.
AdWIZE ligger mindre end 20 km fra Rådhuspladsen i København, direkte ud til Hareskoven og to minutters gang fra Søndersø.

KONSULENTYDELSER

AdWIZE Consulting arbejder som in-house partner eller som ekstern konsulent i små og mellemstore virksomheder, hvor vi udfører opgaver inden for strategi, salg og markedsføring.

Vi har en lille kompetent stab og et stort netværk.  Sammen løser vi opgaverne.

AdWIZE har:

  • Kernekompetencer inden for sundhedsindustrien, Life Science, Med Tech, telemedicin og sundheds IT, hvor vi udover in-house kompetencer har et stort netværk af danske og udenlandske specialister
  • Erfaring i projektstyring af både små og store opgaver
  • Kontakt til en række dygtige leverandører inden for design, grafik, print, webdesign etc., som er specialister på hver deres område, men hvis I selv har egne medarbejdere, faste underleverandører eller samarbejdspartnere benytter vi os naturligvis af dem
  • Adgang til et bredt netværk af forskellige kompetencer fra forskellige brancher fx: den grafiske branche, plastindustrien, emballageindustrien etc. samt samarbejde med en række freelance eksperter inden for international salg og markedsføring, produktudvikling og virksomhedsledelse

Vores In-house konsulenter sidder i jeres virksomhed (kan også sidde hos os) i en længere periode men ikke nødvendigvis på fuld tid – fra ½ dag pr. uge. De løser enten fast defineret opgave eller løbende opgaver, alt efter behov og aftale.

Eksempler på opgaver som vi har løst som in-house partner:  

Formulering af forretningsstrategi, udvikling af virksomhedens kommunikationsplatform, lanceringskampagne, kundearrangementer, udarbejdelse og gennemførelse af messe- og udstillingsprojekt, implementering af Lean koncept, udarbejdelse af hjemmeside, direct mail kampagne, brochurer, annoncer etc.

Eksempler på opgaver som vi har løst som eksterne konsulenter:

Forretningsudvikling, gennemførelse af workshop række inden for konceptudvikling, CRM systemanalyse, udarbejdelse af strategiplan, transportanalyse, Lean projekt, planlægning, afholdelse og opfølgning af messer, markedsanalyse af eksportmarkeder, inkl. distributørudvælgelse, og forhandlingsaftaler etc.

Eksempler på forskellige brancher og områder vi har løst opgaver indenfor:

Sundhedsindustrien, Life Science, MedTech, sundheds IT, telemedicin, den grafiske branche, emballageindustrien, plastindustrien, sportsindustrien, vinbranchen, vikarbranchen etc.

REFERENCER

SCANTECO

 

Kunden

ScanTeco sælger maskiner, udstyr og nøglefærdige løsninger til trykkeri-, emballage- og plastbranchen i hele verden, dog med hovedvægt på Skandinavien. ScanTeco har mange stærke og innovative mærker i sin portefølje, og virksomheden kan derfor altid levere hele løsninger, som matcher kundernes individuelle krav og behov. ScanTeco har mere end tyve års brancheerfaring.

  

Behovet

ScanTeco havde brug for en ny international kommunikationsplatform, som skulle opfylde tre ting (1) kunden skulle være i centrum, (2) de enkelte leverandører skulle fremhæves og (3) geografiske kulturforskelle skulle tilgodeses.

  

Resultatet

AdWize udarbejdede kommunikationsplatform og handleplan, herunder hjemmeside, brochurelinje samt messe- og udstillingssystem. Hele opgaven er udført og gennemført. Bl.a. har ScanTeco fået 42% flere henvendelser på deres nye hjemmeside. Se yderligere på www.scanteco.dk

OSCON (1)

 

Kunden

Oscon er et ingeniør- og konsulentfirma med speciale inden for trægulve, hvor de leverer teknisk rådgivning og dokumentation. Desuden leverer og installerer de færdige sportsgulvløsninger. Oscon arbejder globalt med mange forskellige kunder og projekter, såvel offentlige som private.

 

Behovet

Oscon har stor teknisk ekspertise, og ønskede at få en allround marketingkompetence tilknyttet virksomheden, dog uden at være bundet til en fastsat fuldtidsmedarbejder.

   

Resultatet

Via AdWize har Oscon fået tilknyttet en in-house marketingkonsulent, der løser virksomhedens forskelligartede markedsføringsopgaver, blandt andet ved at anvende AdWize's store netværk af eksperter. For eksempel er der lavet en messe- og udstillingsplatform for Oscon, som ved virksomhedens første messedeltagelse resulterede i, at der på kun seks timer kom 16,6% af de tilmeldte messekunder forbi Oscons stand og blev registreret, og efterfølgende var der 19 konkrete projekter og to nye samarbejdspartnere til videre opfølgning.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET - DTU ELEKTRO (1)

 

Kunden

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter. Et af disse er DTU Elektro (Institut for Elektroteknologi), der uddanner ingeniører inden for Elektroteknologi samt Medicin & Teknologi. Uddannelserne tilbydes på Diplom-, Bachelor-, Master- og Ph.d.-niveau.. Instituttet forsker bl.a. i medicoteknik.

 

Behovet

At kommercialisere forskningsresultater, fremkommet gennem et samarbejde mellem DTU Elektro og Glostrup Hospital. Dvs. (1) at undersøge markedsbehov, (2)at udarbejde forretningsmodel, incl. udviklingsplan, budget og finansieringsplan, (3) at præsentere projektet for potentielle samarbejdspartnere og investorer, samt (4) at etablere et spin-out inden for ét år. Projektet blev sponseret af Copenhagen Spin-outs.

 

Resultatet

Markedsundersøgelser i hhv. Danmark og udlandet blev foretaget. Flere forretningsmodeller blev udarbejdet, hvoraf én blev udvalgt, og for denne blev der udarbejdet en udviklingsplan. Prototype blev udarbejdet og produceret med input fra stakeholders på hospitalerne og i industrien. Prototypen blev præsenteret med positive reaktioner fra potentielle kunder i såvel Danmark som udlandet. En regulatorisk plan samt en forretningsplan inkl. budget blev udarbejdet. Fundingmuligheder blev præsenteret og søgt. Organisation for den fremtidige virksomhed ”ADoN Biomarkers” blev etableret.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET - DTU ELEKTRO (2)

 

Kunden

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter. Et af disse er DTU Elektro (Institut for Elektroteknologi), der uddanner ingeniører inden for Elektroteknologi samt Medicin & Teknologi. Uddannelserne tilbydes på Diplom-, Bachelor-, Master- og Ph.d.-niveau.. Instituttet forsker bl.a. i medicoteknik.

 

Behovet

Inden for tre måneder at afklare mulighederne for kommercialisering af forskningsresultater inden for BCI (Brain Computer Interface) til patienter med Locked-in Syndrom. Projektet skulle undersøge markedsbehov, markedsmuligheder, målgrupper og konkurrenter samt udvikle en prototype. Sluttelig skulle der gives en anbefaling om 'go'/'no go'. I tilfælde af et 'go' skulle der laves en plan for det videre forløb samt evt. en forretningsmodel. Projektet blev sponseret af Copenhagen Spin-outs.

 

Resultatet

En markedsundersøgelse blev foretaget i Danmark med besøg til førende institutioner og hospitaler inden for behandling og rehabilitering af Locked-in Syndrom. Undersøgelsen viste bl.a. at der var flere målgrupper end først antaget. Der blev lavet desk research af det internationale marked og konkurrenter. Prototype blev testet. Prototypen blev præsenteret til potentielle kunder, som alle var positive, og supplerede med forbedringsforslag. Den endelige rapport anbefalede et 'go', og indeholdt et forslag til den videre proces.

Kontakt os
 

Du er altid velkommen til at kontakte AdWIZE Consulting ved at ringe eller skrive til os.

AdWIZE Consulting
Walgerholm 7
DK-3500 Værløse
Danmark

Telefon: +45 27 200 233
E-mail: info@adwize.dk
www.adwize.dk
CVR: 31 26 00 43
Bankforbindelse: Danske bank
Revision: Inforevision a/s

ENGLISH

AdWIZE Consulting offers consultancy and in-house partnership.
Our field of competence lies within strategy, sales (exports), and marketing.
Our primary industry experience is from: Healthcare (Public & Private) Life Science, MedTech & Telemedicine.

Our clients are small and medium-sized companies, where we act as in-house partner or as an external consultant.

Our process is characterized by close dialogue with the customer and the customer’s customers, and always focusing on results and budget.

AdWIZE has access to a wide network of freelance experts and subcontractors.
The network is an important part of AdWIZE, why we invest considerable resources in the development of networking.
AdWIZE is less than 20 km from the City Hall Square in Copenhagen, directly to the forest Hareskoven and two minutes walk from Soendersoe.
AdWIZE is owned by Marianne Rosager Consulting Ltd., and is daily led by
Marianne Rosager (RN, EE, MBA) who has

  • 25 years in the life sciences / healthcare – three years as posted
  • 11 years of management experience in international marketing and sales
  • AdWIZE is Marianne Rosager’s fourth business two of which have been sold to a Danish and an American company, respectively.

Our mantra is: The simpler the better

AdWIZE
….. simply

Contact
If you want to learn more about our activities, please do not hesitate to contact us.
AdWIZE ApS
Marianne Rosager

Owner, MBA
Phone: +45 27 200 233
E-mail: marianne@adwize.dk